Иск в суд о защите прав потребителя
  

До ____________повна та правильна назва

районного суду ____

ПОЗИВАЧ: _________________________

що проживає за адресою: _індекс__, м. ___,

вул.___, буд. ___, кв. ___;

тел.: __________.

ВІДПОВІДАЧ: ___________________

місцезнаходження: _індекс__, м. ___, вул.___,

буд. ___;

тел.: __________.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Ціна позову: ___сума, яку вимагаємо стягнути із Відповідача, див. у кінці позову____ (___) гривень.

Мною, __________________, ( далі за текстом – Позивач) _________ 2009 року в магазині «_________», що знаходиться за адресою: м. _____, вул. _____, буд. ___, і належить ТОВ «_____________», ідентифікаційний код _______ (далі за текстом – Відповідач), було придбано ____товар_____ вартістю _______ гривень, що підтверджується копією чека, що додається.

По приїзді додому виявилося, що товар не підходить мені по габаритам та кольору.

Наступного робочого дня я, взявши придбаний товар та документ, що підтверджує покупку, поїхав до магазину з метою здати придбаний товар та повернути назад грошові кошти. Та в магазині продавець, який продав мені вищевказаний товар, відмовився повертати кошти, мотивуючи це тим, що товар уже безпосередньо використовувався і, таким чином, не підлягає а ні обміну на аналогічний товар, а ні поверненню. Таку ж відповідь надав мені і директор магазину при особистій розмові.

На мої заперечення про те, що даний товар мною не використовувався, його товарний вигляд, споживчі властивості збережено, я маю розрахунковий документ, виданий разом з проданим товаром, у зв’язку з чим маю право на обмін такого товару, представники магазину відповіли мені, що обміняти товар не можуть, оскільки аналогічного товару не мають. На мою ж вимогу у такому разі розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, представники магазину не реагували.

На таку поведінку, мною було подано заяву про повернення мною магазину придбаного товару та відповідно повернення грошових коштів. Дану заяву було отримано Відповідачем __________ 20___ р., що підтверджується повідомленням про вручення листа (копія листа та повідомлення додається). Проте й досі відповідь мені надана не була.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.

Беручи до уваги вищевикладене, я мав усі законні підстави вимагати розірвання договору купівлі – продажу товару та повернення мені грошових коштів.

До даних правовідносин застосовуються положення Гл. 53 ЦК України. Відповідно до ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Таким чином, Відповідач був зобов’язаний прийняти від мене товар та повернути мені сплачені за нього гроші у розмірі ____ (___) гривень, що є грошовим зобов’язанням.

Згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або законом.

Відповідно до п. 35 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. №104, за кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикула, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

Таким чином, станом на сьогоднішній день Відповідач зобов’язаний сплатити мені наступну суму:

1)     грошові кошти за повернутий товар у розмірі ____ (___) гривень;

2)     3% річних: __вартість товару__ (___) грн. Х 3% / 365 Х __кількість днів з момента подвання заяви по дату подання позову___ днів = ____ (___) гривень;

1)     сума збільшення боргу з урахуванням інфляції: __вартість товару__ (___) грн. Х __індекс інфляції у місяці, наступному після спроби поверення товару__% Х __ індекс інфляції у наступному місяці (індекси за усі місяці перемножуються) __% = ____ (___) гривень;

4) сума неустойки: __вартість товару__ (___) грн. Х __кількість днів з момента подвання заяви по дату подання позову мінус 14 днів___ днів Х 1% = ____ (___) гривень.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів»:

«1. Захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом.

2. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

3. Споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав».

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

На підставі викладеного вище та керуючись ст. ст. 4, 5, 9 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. ст. 3, 107, 110, 118, 119, Цивільного процесуального кодексу України, п. 10 ст. 4 Декрету КМУ «Про державне мито», –

 ПРОШУ:

1. Розірвати договір купівлі-продажу товару, укладений з Відповідачем «__» _____ 20_____ року.

2. Стягнути з Відповідача на мою користь ________ (___) гривень, а саме: ________ (___) гривень ціни товару, ________ (___) гривень 3% річних, ________ (___) гривень збільшення боргу з урахуванням індексу інфляції, ____ (__) гривень неустойки та ____ (__) гривень відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

3. Звільнити мене від сплати державного мита на підставі п. 10 ст. 4 Декрету КМУ «Про державне мито» та ч. 2 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів».

4. Відшкодувати витрати понесені Позивачем на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 120,00 грн.

ДОДАТКИ:

  1. Копія товарного чека;
  2. Копія заяви, пред’явленої відповідачу;
  3. Копія повідомлення про вручення заяви відповідачу;
  4. Документ про перерахування витрат на інформаційно – технічне забезпечення;
  5. Копія позовної заяви та доданих до неї документів для Відповідача.
________________ 20__ р. (підпис) П. І. Б.

Send by E-mailSend by E-mail   Print versionPrint version
Comments(0)

No comments yet… Be the first to leave comment on this topic!

or
You may sign in using:
Enter with Facebook Enter with Google Enter with VK
  

Achtung! Please be polite! Although that modertors of this web-portal are excessively democratic, any unethical, unqotable or just rude expressions, which abuse other visitors of this web site, can be deleted. Also will be deleted any spam and public comments with private phone numbers.